• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Operationssjukvård

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området operationssjukvård
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Omhändertagande vid större spill eller föroreningar av kroppsvätskor och stora mängder blod.
  • Medel för smittrening av särskilda smittor såsom multiresistenta bakterier.
  • Användning av frysplagg.
  • Hantering av risktvätt och riskavfall.
  • Operation av patient med tuberkulos.
  • Blåsövervakning och eventuell kontroll av urinmängd.
  • Riktlinjer kring postoperativ övervakning.
  • Avvikelserapportering om postoperativ sårinfektion.
Till toppen av sidan