• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhygien

Livsmedelshygien

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Livsmedelshygien - Översikt

  Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel [1]. Regelverket består av EG-förordningar och från och med 2006 en ny svensk livsmedelslag.

 • Ansvar

  Kontrollmyndigheten gör en riskklassificering och kontrolltid fastställs utifrån hantering och beredningsgrad av livsmedel och produktionsvolym.

 • Exempel på känsliga moment

  Mottagning av maten till avdelningen är ofta ett överlämnande av ansvar från produktionskök till avdelningen. Av rutinerna ska bland annat framgå vid vilka tid- och temperaturgränser maten ska reklameras.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om livsmedelshygien.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om livsmedelshygien.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom livsmedelshygien.

Till toppen av sidan