• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Kateterisering av urinblåsa

Relaterad information

Patientinformation

1177.se. Njurar och urinvägar.

1177.se. Att få en kateter i urinblåsan.

NIKOLA. Kateterfakta.nu. Webbaserad information till patienter om RIK - KAD - Supra

NIKOLA. Information till patienter med KAD, Suprapubisk kateter med mera

NIKOLA. Filmer om kvarliggande kateter.

NIKOLA. Film om kvarliggande kateter kvinna.

NIKOLA. Filmer ur Blåsans väl och ve.

SINOBA. Föreningen för kunskap om om urininkontinens och blåsproblem

Till toppen av sidan