• Du har valt: Uppsala län

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Nefrostomi - Översikt

  Urinvägarna består av njurar, njurbäcken, urinledare, urinblåsa och urinrör. Njurarna har två huvuduppgifter, att avlägsna slaggprodukter ur blodet samt reglera salt- och vattenbalansen i kroppen. Det som inte går tillbaka till blodet utsöndrar njurarna i form av urin.

 • Inläggning och patientinformation

  Det är ansvarig läkare som bedömer om patienten är i behov av en nefrostomikateter. Remiss skrivs för inläggning av nefrostomi på röntgen eller motsvarande enhet.

 • Omläggning och skötsel

  Förbandet runt instickstället inspekteras dagligen. Olika typer av förband har olika bytesfrekvens, se nedan. Kopplingsstycket (förbindelseslangen) mellan nefrostomikatetern och urinuppsamlingspåsen byts i samband med byte av nefrostomikatetern eller vid behov.

 • Spolning av nefrostomi

  Spolningen ska endast genomföras vid stopp eller vid grumlig urin. Med tanke på att nefrostomikatetern ligger i njurbäckenet ska man vara försiktig vid spolning och endast använda små mängder.

 • Urinodling

  Tänk på att inte ta urinodling från urinuppsamlingspåse. Urinodling bör tas både från urinblåsan och nefrostomin.

 • Avlägsnande

  Ansvarig läkare bör ta ställning till om antibiotikaprofylax ska ges i samband med avlägsnandet av nefrostomin.

 • Komplikationer

  Minskad urinmängd utan smärta kan bero på att patienten har druckit för lite vätska. Rekommendera patienten att öka vätskeintaget och kontrollera urinmängden de närmaste timmarna.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nefrostomi.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom nefrostomi.

Till toppen av sidan