• Du har valt: Uppsala län
Nefrostomi

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom nefrostomi. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför anläggs en nefrostomi?
Vad kan avflödeshinder leda till?
Hur många liter urin producerar njurarna varje dygn?
Vad är en nefrostomi - ibland också kallad pyelostomi?
Hur går inläggning av nefrostomi till?
Vilken förberedande åtgärd gäller specifikt för patient med pågående infektion eller stenproblematik?
Vad syftar "pigtail" på i samband med nefrostomi?
Oftast förekommer särskilda nefrostomiförband. Vilken funktion har förbandet?
Hur ofta byts nefrostomikatetern?
Stopp i katetern eller plötsligt uppträdande av blodtillblandad urin kan tyda på att katetern hamnat ur läge. Vad är korrekt åtgärd?
Vad gäller vid avlägsnande av en nefrostomi?
Spolning av nefrostomi skall endast utföras vid stopp eller grumlig urin. Hur är tillvägagångssättet?
Till toppen av sidan