• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Klareskog L, Saxne T, Rudin A, Rönnblom L, Enman Y. Reumatologi. Studentlitteratur; 2017.
  • Uson J, Rodrigues-Garcia S C, Castellanos-Moreira R, O´Neill T W, Doherty M, Boesen M et al. EULAR recommendations for intra-articular therapies. Ann Rheum Dis. 2021;80(10):1299-1305.

  Regelverk

  Till toppen av sidan