• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Ledpunktion

Ledpunktion - Översikt

En ledpunktion görs i syfte att diagnostisera eller behandla en sjuk led. Ingreppet kan i princip utföras i alla leder, men vanligast är knäleden. Då leder punkteras bör detta ske i rena lokaler. Undvik exempelvis lokaler där infekterade sår brukar läggas om. Vid ledpunktioner används oftast en fin kanyl, men i undantagsfall kan en grövre kanyl behövas, exempelvis när koagel eller fibrin riskerar att proppa igen kanylen. Aspiration av ledvätska och eventuell injektion av läkemedel sker genom samma kanyl. Ledpunktionen ordineras och utförs av läkare.

En infektion i leden kan vara svårbehandlad och ge upphov till allvarliga ledskador och allmänna infektionssymtom. Korrekt utförd huddesinfektion inför ledpunktion är därför viktig.

Dokumentera uppgifter om punktionen och utför identitetskontroll.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan