• Du har valt: Uppsala län

Nervpåverkan

Dra genast ut kanylen om patienten får en utstrålande, elektrisk, stickande smärta eller en domningskänsla. Du kan ha kommit åt en nerv.

Hematom

För att minska risken för hematom bör du:

  • Se till att kanylens öppning går igenom hela venens vägg. Om kanylens öppning endast delvis går igenom kärlväggen kan blod läcka ut till vävnaden utanför venen.
  • Hålla kanylen så stilla som möjligt under provtagningen.
  • Ta bort stasen och röret från rörhållaren innan nålen dras ut efter provtagningen.
  • Trycka på punktionsstället direkt efter att kanylen dragits ut.
  • Lägga ett litet tryck på punktionsstället, till exempel en hopvikt tork, när du plåstrar om efter provtagningen.

 

Bild som visar venpunktion med vakuumrör
Kanylens öppning ska vara helt inne i venen för att undvika hematom.

Svimning

Var uppmärksam på svimningssymtom så som blekhet, svettning, yrsel och illamående. Vasovagal synkope kan förekomma vid rädsla, smärta, åsyn av blod eller vid uppresning [6]. Kommunicera med patienten, ställ frågor och förklara. Förmedla lugn och trygghet.

Om patienten svimmar:

  • Avbryt provtagning.
  • Hjälp patienten med att få huvudet nedåt och fötterna upp.
  • Påkalla eventuellt hjälp och stanna hos patienten. Patienten kvicknar oftast snabbt till.
  • Försäkra dig om att patienten mår bra innan du lämnar patienten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan