• Du har valt: Uppsala län

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området venös blodprovtagning kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

 • Rutiner för hantering av stickande/skärande/smittförande avfall.
 • Rutiner för desinfektion vid provtagning.
 • Rutiner för rengöring av utrustning som delas mellan patienter/vårdtagare.

Tillverkarens bruksanvisning behövs för:

 • Lokalbedövning.
 • Eventuell montering av kanyl.
 • Aktivering av stickskydd.
 • Korrekt fyllnad av provtagningsrör.
 • Rengöring av stasband för flergångsbruk.

I dessa fall kan anvisningar från det analyserande laboratoriet finnas eller behöva upprättas:

 • Anvisningar för fasta.
 • Anvisningar för intag av kost, läkemedel eller kosttillskott inför specifika analyser.
 • Anvisningar för provtagningstid. Vissa prover ska exempelvis tas en viss tid på dygnet.
 • Märkning och val av provtagningsrör.
 • Rörordning och korrekt fyllnadsvolym av provtagningsrör.
 • Remiss eller beställningsförfarande.
 • Provtagning för blododling.
 • Hållbarhet, förvaring och transport av prov.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan