• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Akut bedömning och skattning

Bedömning enligt ABCDE

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Bedömning enligt ABCDE - Översikt

  Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE.

 • A = Luftväg

  Fria luftvägar är en förutsättning för att syre ska kunna transporteras via lungorna ut till kroppens vävnader.

 • B = Andning

  Andningens två viktigaste uppgifter är att transportera syre till lungorna och få ut den koldioxid som bildats i kroppen.

 • C = Cirkulation

  En fungerande blodcirkulation behövs för att försörja kroppens alla vävnader med syre och näring.

 • D = Medvetandegrad

  Påverkad medvetandegrad är inte bara tecken på allvarlig skada eller sjukdom utan kan även leda till livshotande komplikationer.

 • E = Exponering

  Undersök hela patienten och skydda integriteten.

 • Referenser och regelverk

  Referenser för Vårdhandbokens texter om bedömning enligt ABCDE.

 • Relaterad information

  Relaterad information till Vårdhandbokens innehåll om Bedömning enligt ABCDE.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom området Bedömning enligt ABCDE.

Till toppen av sidan