• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Patientinformation

1177.se. Smärta.

1177.se. Ont efter operation.

Faces Pain Scale, International Association for Study of Pain, IASP. Här finns förklaring till Faces Pain Scale på en mängd olika språk.

Smärtteckning på olika språk. Här hittar du smärtteckning med NRS, översatt till tio olika språk.  Blanketterna finns i två versioner, en för webb och en för tryck. Utgivare är Region Skåne.

Till toppen av sidan