• Du har valt: Uppsala län

1177 patientinformation


Ont efter operation

Bedömningsinstrument för vuxna

 
Abbey Pain Scale - Bedömning av tecken på smärta hos person som inte kan uttrycka sig i tal

CPOT - Bedömningsinstrument för intensivvårdskrävande patienter

Bedömningsinstrument för barn


FLACC - Bedömning av smärta som är relaterat till ingrepp (procedurrelaterad smärta)

ALPS-neo  - Bedömningsinstrument för neonatala barn

Till toppen av sidan