• Du har valt: Uppsala län
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom smärtskattning av akut och postoperativ smärta. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Självskattning av smärta är en del i att upptäcka smärta. Vad kan skattningen också användas till?
Självskattning av smärtintensiteten är en del i att ge adekvat smärtlindring. För en komplett smärtanalys behövs dessutom svar på frågorna:
Varför bör smärta skattas både i vila och i rörelse?
För vissa patientgrupper fungerar det inte med självskattning med NRS-skala. Exempel på sådana grupper är:
För att bedöma smärta hos små barn eller personer med nedsatt kognitiv förmåga eller demens kan bedömningsinstrument användas. Exempel på sådana instrument är:
Korrekt och utförlig dokumentation av patientens smärtupplevelse är nödvändig för att följa smärta över tid . Hur bör dokumentationen utformas?
Ansiktsskalan (Faces Pain Scale revised = FPS-r) kan användas från 4 års ålder. Vilken information om hur skalan används är korrekt?
Till toppen av sidan