• Du har valt: Uppsala län
Sårbehandling

Fotsår hos personer med diabetes

Personer med diabetes löper stor risk att få svårläkta sår på fötterna.

Detta kan bero på:

 • Dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala.
 • Dålig cirkulation i de stora blodkärlen.
 • Nervskada med känselbortfall, som gör att patienten inte upptäcker exempelvis småsten i skon, veck på strumporna eller skav av sko.
 • Fotdeformiteter i form av knölar, nedtrampat fotvalv, speciellt det främre, som medför felställningar och nya belastningspunkter.

Behandling

Endast personal med specialkunskaper om den diabetiska foten bör sköta fotsår hos personer med diabetes. Medicinska fotterapeuter och ortopedtekniker behöver oftast konsulteras. Vid misstanke om komplikation bör patienten remitteras till multidisciplinärt fotteam.

Bakomliggande grundsjukdom måste behandlas genom noggrann inställning av insulinbehandling och ändring av levnadsvanor.

 1. Informera patienten om betydelse av kost och motion.
 2. Rekommendera rökstopp.
 3. Inspektera båda fötterna samt strumpor och skor. Titta efter felställningar, rodnader, tryckpunkter och förhårdnader.
 4. Bedöm blodcirkulationen.
 5. Ge konkreta instruktioner om hur fötterna ska skötas, till exempel daglig inspektion även av fotsulan som kan inspekteras med hjälp av en spegel.
 6. Uppmana patienten att söka vård omedelbart om han eller hon skulle få minsta tecken till sår på fötterna.
 7. Vid djupa sår: tänk på risken för osteit som kräver långvarig antibiotikabehandling och/eller operativ åtgärd.
 8. Djupa infektioner måste uppmärksammas eftersom de kan leda till osteomyelit och amputation om de inte behandlas i tid.

Omläggning

 1. Tillämpa ren rutin om såret inte penetrerar till blottad sena, ben eller led eller om patienten är speciellt infektionskänslig. I sådana fall tillämpas steril rutin. Läs mer om ren rutin i texten Såromläggning vid ren rutin.
 2. Använd i allmänhet torra förband på torra, svarta nekroser. Använd inte ocklusiva förband nedanför ankeln hos personer med diabetes.
 3. Sårområdet ska avlastas från allt tryck, till exempel genom avlastande fotbäddar eller gips. Ortopedtekniker kan göra specialskor för att förhindra tryck.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan