• Du har valt: Uppsala län
Suturer och suturtagning

Testa dina kunskaper

Vilken renhetsgrad ska det vara på de instrument som används vid suturtagning?
Om såret glipar efter att man tagit bort suturer bör man:
Vilka sårtyper ska normalt inte sutureras?
Vad innebär ett kompartmentsyndrom?
Vilka tre olika faser finns i sårläkningsprocessen?
När startar nybildningsfasen?
Vad innebär re-epitelialisering?
Vilken suturtråd används oftast när huden ska sutureras?
Vad innebär sårruptur?
Vad är orsaken till sårgranulom?
Till toppen av sidan