• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Epidural/intratekal kateter

Borttagande av kateter ska alltid ordineras av läkare. Beakta eventuell koagulationsrubbning orsakad av sjukdom eller exempelvis samtidig behandling med trombosprofylax innan katetern avlägsnas. Beakta också tider för när epidural/intratekal kateter kan tas bort efter att läkemedel som påverkar koagulationen givits [11].

Gör så här:

 1. Ta på engångs plastförkläde.
 2. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod från patienten.
 3. Se till att patienten ligger på sidan med krökt rygg.
 4. Om katetern är fäst med suturer avlägsnas först suturerna.
 5. Dra ut katetern långsamt och kontrollera att den är hel. Vid tecken på infektion vid instickstället ska kateterspetsen skickas för odling. Placera kateterspetsen i ett odlingsrör och klipp av med steril sax.
 6. Om kateter "fastnar", försök inte att dra ut den med våld. Tillkalla läkare.
 7. Täck insticksstället med förband.
 8. När katetern avlägsnats ska patientens motorik (bromage) observeras under det första dygnet. Patient som återvänder till hemmet efter kateterdragning bör informeras om symtom att vara observant på och uppmanas att återkomma i händelse av problem.

Perifer kateter

Gör så här:

 1. Ta på rent engångs plastförkläde.
 2. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod från patienten.
 3. Om katetern är fäst med suturer avlägsnas först suturerna.
 4. Dra ut katetern långsamt.
 5. Kontrollera att katetern är hel och att instickstället inte visar tecken på infektion.
 6. Täck instickstället med förband.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan