• Du har valt: Uppsala län
Nutrition

Nutrition, parenteral

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Nutrition, parenteral - Översikt

  Parenteral nutrition innebär att vätska och näring ges intravenöst. Med parenteral nutritionsbehandling avses alla former av nutritionsstöd till blodbanan exempelvis de lösningar där alla energigivande näringsämnen finns allt i ett, så kallade trekammarpåsar, men även glukosdropp, fettemulsioner och aminosyralösningar.

 • Indikationer och kontraindikationer

  Observera att patienten inte bör utsättas för onödig svält i samband med utredningar eller inför medicinska och/eller operativa behandlingar. Välnutrierade patienter kan tillåtas att endast ha hypokalorisk glukosbehandling i upp till 7 dygn (ESPEN).

 • Energi-, närings- och vätsketillförsel

  Energibehovet varierar med ålder, kön, kroppsvikt, aktivitet och sjukdomstillstånd. Vid parenteral nutritionsbehandling är det alltid bättre att lägga sig på en lägre energinivå i inledningsskedet för att undvika överdosering.

 • Infusion, administration och hygien

  Trekammarpåsar förvaras i rumstemperatur. Tillsats av vitaminer och mineraler görs efter att påsen blandats i direkt anslutning till administrering. Även tillsats av eventuella elektrolyter. Näringslösningen är hållbar i 24 timmar.

 • Kontroller och utvärdering

  Kontrollera dagligen patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation. Patienter som ges PN ska kontrolleras dels med avseende på behandlingsresultatet, dels med avseende på eventuella biverkningar av behandlingen.

 • Parenterala lösningar

  För att få bästa resultat med den parenterala nutritionsbehandlingen är det viktigt med en noggrann bedömning av patientens aktuella behov.

 • Komplikationer

  Vid svår undernäring eller om patienten varit utsatt för långvarig svält eller fasta är det högre risk för så kallad metabol överbelastning (refeeding syndrom).

 • Dokumentation och informationsöverföring

  Parenterala näringslösningar ordineras av läkare i läkemedelsjournal. Sjuksköterska dokumenterar tidpunkt för påkopplat dropp och mängd som patienten fått.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om nutrition, parenteral.

Till toppen av sidan