• Du har valt: Uppsala län
Lavemang

Oljelavemang

Oljelavemang kan ges för att mjuka upp hård avföring. Det är vanligt att ge 150-250 mL olja efter ordination.

Vanligtvis ges ordinerad volym olja på kvällen. På morgonen därefter används klyx eller vanligt vattenlavemang för att tömma tarmen.

Utrustning för oljelavemang

Det här behöver du i samband med oljelavemang:

 • stomikon alternativt en tappningskateter för urin med rak spets, Charriére 16-18
 • sårspruta/spolspruta
 • droppställning
 • ordinerad olja
 • underlägg
 • avfallspåse
 • bäcken eller tillgång till toalett.

Gör så här

 

 1. Informera patienten om vad som kommer att ske.
 2. Häll oljan i behållaren eller dra upp den i en sårspruta/spolspruta.
 3. Låt patienten lägga sig på vänster sida med lätt uppdragna ben.
 4. Se till att det finns lite olja på tippen av katetern/stomikonen.
 5. För försiktigt in pipen innanför ändtarmens slutmuskel. En kateter förs försiktigt in 4-5 cm.
 6. Låt oljan rinna in eller spruta in den.
 7. Ta ut katetern eller stomikonen.
 8. Be patienten att försöka hålla oljan så länge som möjligt, helst till påföljande dag.
 9. Ge ett utsköljningslavemang med enbart kroppstempererat vatten eller klyx efter 12 timmar.
 10. Dokumentera resultatet av lavemanget i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan