• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Lavemang

Vattenlavemang

Vid preoperativ tarmtömning används vanligtvis särskilda perorala laxermedel och eventuellt klysma, enligt ordination av läkare. I vissa fall ordineras vattenlavemang för tarmtömning inför ett operativt ingrepp, röntgenundersökning eller förstoppning.

Vattenlavemang med tillsatt laxermedel

Vattenlavemang kan blandas med osmotiskt verkande laxermedel. Dosering är enligt varje preparats föreskrifter i Fass och ordineras av läkare. Lavemanget ges med samma utrustning och tillvägagångssätt som ett vattenlavemang. Metoden att använda osmotiskt verkande läkemedel i form av lavemang per rektum eller via stomi, används enligt väl beprövad erfarenhet men metoden saknar vetenskaplig evidens.

Låt patienten vila mellan behandlingarna om upprepade vattenlavemang ges, vilket inte är ovanligt vid obstipation. Tänk också på att tillföra vätska, gärna varm, om patienten får dricka, eller som infusion enligt ordination.

Utrustning för vattenlavemang

Det här behöver du i samband med vattenlavemang:

 • lavemangsset för engångsbruk
 • droppställning eller annan anordning att hänga lavemangspåsen på
 • glidslem
 • eventuellt en stomikon
 • underlägg
 • avfallspåse
 • bäcken eller tillgång till toalett.

Gör så här

 

 1. Informera patienten noga innan du startar.
 2. Fyll lavemangspåsen med ordinerad mängd kroppstempererat vatten och töm slangen på luft genom att spola igenom den med vattnet. Häng påsen på en droppställning eller krok.
 3. Sänk om möjligt sängens huvudända till planläge.
 4. Be patienten lägga sig på vänster sida med lätt uppdragna knän, slappna av och andas med lugna andetag.
 5. Stryk glidslem på lavemangspipen och för försiktigt in den innanför ändtarmens slutmuskel.
 6. Om en stomikon används, koppla den till lavemangspipen. Det går lätt att koppla samman stomikon och lavemangspip om den yttersta kulan på pipen klipps bort.
 7. Låt vattnet långsamt rinna in i tarmen till dess att patienten känner trängningar.
 8. Gör en paus och låt patienten vända sig på rygg. Låt vattnet långsamt rinna in igen till dess att patienten får knipkänsla.
 9. Gör ytterligare en paus och låt patienten vända sig på höger sida. Låt resterande vattenmängd rinna in och dra försiktigt ut pipen.
 10. Be patienten lägga sig på rygg och hålla vätskan så länge som möjligt, helst cirka 15 minuter. Lägg över en filt eller dylikt eftersom patienten ofta blir frusen.
 11. Hjälp patienten till toaletten eller ge patienten ett bäcken.
 12. Dokumentera resultatet av lavemanget i patientjournalen.

Lavemang som ges för snabbt kan ge obehag. Avbryt behandlingen om patienten blir illamående eller kallsvettig. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan