• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Desinfektion - Översikt

  Desinfektion kan ske med fysikaliska eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion ska användas i första hand. Desinfektion definieras som en reduktion av antalet mikroorganismer till en nivå som bedöms ändamålsenlig för att uppnå ett definierat syfte.

 • Kemisk desinfektion

  Desinfektion med kemiska medel ska inte utföras om enbart vanligt rengöringsmedel och sköljning i vatten är tillräckligt. Beakta hållbarhetstiden för desinfektionsmedlet.

 • Desinfektion av föremål

  För föremål tillämpas i första hand värmedesinfektion i diskdesinfektor.

 • Desinfektion av ytor

  Desinfektionsmedel inaktiveras av smuts det vill säga organiskt material och desinfektionsmedlet kan även skydda mikroorganismerna genom att de blir inkapslade. Därför bör det desinfektionsmedel som används till ytor även ha en god rengörande effekt.

 • Värmedesinfektion

  Värmedesinfektion sker genom tillförsel av energi med värme, oftast fuktig värme. En välkänd metod är att koka föremål i vatten under lock.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om desinfektion.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om desinfektion.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom desinfektion.

Till toppen av sidan