• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. [citerad 2023-08-16];
  2. Iwarson S (Red.). Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi. 6. uppl. Säve Förlag; 2014.
  3. Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases Manual. 20. ed. Washington DC: APHA Press; 2015.
  4. INFPREG. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Institutet, Region Stockholm;
  5. AFS 2018:4. Smittrisker. Stockholm: Arbetsmiljöverket
  6. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2021. Artikelnummer 21207;
  7. Aronson MD, Auwaerter PG (Red. Hirsch MS, Kaplan SL, Bond S). UpToDate: Infectious mononucleosis - evidensbaserat kliniskt beslutsstöd. Wolters Kluwer; 2022.

  Regelverk

  Till toppen av sidan