• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  1. Socialstyrelsen. Svår medfödd neutropeni. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019.
  2. Socialstyrelsen. Variabel immunbrist. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.
  3. Regionala cancercentrum i samverkan (RCC). Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, AML. Stockholm: 2022.
  4. Camp-Sorrell D. Chemotherapy Toxicities and Management. I: Henke Yarbro C, Wujcik D, Holmes Gobel B, redaktörer. Cancer Nursing: Principles and Practice. 8. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2018.kap 16.s.498-551.
  5. Svenska Barnläkarföreningen. Sektionen för Pediatrisk hematologi och onkologi (PHO). Vårdprogram Febril Neutropeni. 2014. [hämtad 2023-01-20].
  6. Villafuerte-Gutierrez P, Villalon L, Losa JE, Henriquez-Camacho C. Treatment of febrile neutropenia and prophylaxis in hematologic malignancies: a critical review and update. Advances in hematology. 2014;2014:986938:
  7. Svenska Barnläkarföreningen. Sektionen för Pediatrisk hematologi och onkologi (PHO). Nordic AML-group. Recommendation for management of febrile neutropenia in AML (pdf). 2015. [hämtad 2023-01-20].
  8. Flynn Makic MB, Bridges E. CE: Managing Sepsis and Septic Shock: Current Guidelines and Definitions. The American Journal of Nursing. 2018;118(2):34-39.
  9. Elad S, Raber-Durlacher JE, Brennan MT, Saunders DP, Mank AP, Zadik Y, et al. Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Supportive care in cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer. 2015;23(1):223-36.
  10. Fulton JS. Oral Mucositis. I:Henke-Yarbro C, Wujcik D, Holmes Gobel B, redaktörer. Oral Mucositis. Cancer Nursing: Principles and practice. 8. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2018.kap 30.s.921-937.
  11. Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC). Mucositis Guidelines. Aurora, ON, Canada: Mucositis Study Group. Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC); 2019-2020.
  12. Livsmedelsverket. Kostråd [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; 2022 [uppdaterad 2022-08-23].
  13. van Dalen EC, Mank A, Leclercq E, Mulder RL, Davies M, Kersten MJ, et al. Low bacterial diet versus control diet to prevent infection in cancer patients treated with chemotherapy causing episodes of neutropenia. The Cochrane database of systematic reviews. 2012;12(9):CD006247.

  Övriga referenser

  • Regionala cancercentrum i samverkan (RCC). Kunskapsbanken: Nationella vårdprogram ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter med cancer.
  Till toppen av sidan