• Du har valt: Uppsala län
Operationssjukvård

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området operationssjukvård
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Omhändertagande vid större spill eller föroreningar av kroppsvätskor och stora mängder blod.
  • Medel för smittrening av särskilda smittor såsom multiresistenta bakterier.
  • Användning av frysplagg.
  • Hantering av risktvätt och riskavfall.
  • Operation av patient med tuberkulos.
  • Blåsövervakning och eventuell kontroll av urinmängd.
  • Riktlinjer kring postoperativ övervakning.
  • Avvikelserapportering om postoperativ sårinfektion.
Till toppen av sidan