• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Städning och rengöring

Städning, rengöring

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Städning, rengöring - Översikt

  God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen.

 • Ansvar för städning och rengöring

  Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att städriktlinjer upprättats. I dessa ska framgå vilken kvalitet städningen ska upprätthålla.

 • Rengöring och städmetoder

  Val av städmetod baseras på hygienklass, typ av smuts, föroreningsgrad och ytmaterial. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att den utförs rätt.

 • Kemtekniska medel och städutrustning

  Städkemikalier ska förvaras på ett säkert sätt. Använd upphandlade städ- och kemtekniska produkter där hänsyn tagits till miljöaspekter. Vid punktdesinfektion ska ytdesinfektionsmedel med tensid användas.

 • Regelbunden städning

  Daglig patientnära städning/rengöring utförs av service-/vårdpersonal. Dokument med skriftlig rutin ska finnas i verksamheten. Identifiera vilka ytor som ingår och vilka kritiska punkter/frekventa tagställen som eventuellt behöver kompletteras med desinfektion.

 • Kvalitetsuppföljning

  Kvalitetsuppföljning av städning ska ingå i verksamhetens (beställarens) och städorganisationens (leverantörens) kvalitetssystem. Uppföljning ska ske regelbundet med frekvens utifrån verksamhet och patientflöden.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om städning, rengöring.

Till toppen av sidan