• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Städning, rengöring

Rengöring och städmetoder

Val av metod baseras på hygienklass, typ av smuts, föroreningsgrad och ytmaterial. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att den utförs rätt. Den som utför städning ska vara utbildad i de städmetoder som används.

Metod

Till städning ska ren utrustning, såsom moppar och dukar, användas. Städning sker med fuktad duk eller mopp (fuktig metod). Ytan bearbetas mekaniskt och ska efter avslutad städning vara torr inom en minut. Använd duk eller mopp får inte återfuktas. Våta städmetoder undviks på grund av risk för halka, fuktskador och ökad risk för tillväxt av mikroorganismer. Maskinstädning av golv kan ersätta fuktig metod. Den som använder och sköter städmaskiner ska ha dokumenterad kunskap.

Rengöring med vatten och rengöringsmedel utfört med rätt metod är tillräckligt på de flesta ytor förutsatt att punktdesinfektion utförts. Kritiska punkter (identifierade i verksamheten) kompletteras med ytdesinfektion. Vid slutstädning ska kritiska punkter alltid desinfekteras efter rengöring för att garantera en smittrenad vårdplats.

Till desinfektion används engångsduk alternativt tvättlapp eller torkpapper, exempelvis M-tork. Observera att torkduk eller motsvarande ska vara ordentligt mättad med desinfektions­medel för att ytdesinfektion ska ha avsedd effekt. I vissa miljöer såsom operations­verksamhet används duk med lågt fibersläpp.

Arbetsbeskrivning

För rengöring och städning kan olika metoder användas. Oavsett metod är mekanisk bearbetning avgörande för att uppnå ett fullgott resultat. Bedöm grad av förorening för val av medel. Identifierade kritiska punkter ska framgå av lokal anvisning för verksamheten.

Kraftig och måttlig nedsmutsning

  • Rengör alltid först med vatten och rengöringsmedel.
  • Identifierade kritiska punkter desinfekteras därefter med ytdesinfektionsmedel med tensid.

Låg grad av nedsmutsning

  • Rengör först med vatten och rengöringsmedel. Identifierade kritiska punkter desinfekteras med ytdesinfektionsmedel med tensid.

alternativt

  • Rengör och desinfektera direkt med ytdesinfektionsmedel med tensid, detta förutsätter att ytan är synligt ren före åtgärden.

Engångs plastförkläde ska användas när det finns risk att arbetskläder blir våta eller nedsmutsade, till exempel vid städning av toalettstol.

Punktstädning och punktdesinfektion

Punktstädning och/eller punktdesinfektion utförs direkt av den personal som upptäcker föroreningen. 

  • Använd absorberande material vid stor förorening innan punktstädning och/eller punktdesinfektion utförs.
  • Punktstädning innebär att spill av till exempel mat och kaffefläckar torkas upp med rengöringsmedel och vatten.
  • Punktdesinfektion innebär att spill av kroppsvätskor (smittsamt material) torkas upp direkt med ytdesinfektionsmedel med tensid.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan