• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Kateterisering av urinblåsa

Katetrar och övrigt material vid kvarliggande kateter

Referenserna [3, 8-12] gäller generellt för denna sida.

Urinkateter väljs i samråd med patient utifrån behov, önskemål och anatomiska förutsättningar. Det saknas ännu evidens för val av katetermaterial för kvarliggande kateter.

Katetermaterial

Här finns information om katetermaterial i en tabellöversikt (pdf)

Silikon (100 %)

Silikon är biokompatibelt med urinrörets slemhinna. En tunn katetervägg ger rymlig lumen, vilket kan vara en fördel vid grumlig urin. Materialet är hypoallergent. Silikon är något styvare än latex. Ballongen kan släppa igenom sterilt vatten genom utjämning av det osmotiska trycket och behöver kontrolleras om den är fylld med sterilt vatten. På senare tid tillhandahåller flera kateterproducenter en förfylld spruta med glycerinmix, en sockerlösning som stannar i ballongen.

 • Liggetid upp till 12 veckor (se tillverkarens anvisning).
 • Är lämplig för patienter med överkänslighet mot latex.
 • Är lämplig vid upprepade urinstopp.

Latex med hydrogelbeläggning

Latex är ett mjukt och följsamt gummimaterial som kan upprätthålla en lumen. Latex har även vävnadsretande egenskaper och för urinkatetrar krävs en ytbeläggning. Hydrogel är ett polymer som absorberar en liten mängd vätska. Tillsammans med urinrörets fukt bildar hydrogelet en yta med låg friktion som kombinerat med den mjuka latexen ger kateterbäraren god komfort.

 • Liggetid upp till 12 veckor (se tillverkarens anvisning).
 • Är inte lämplig för patienter med överkänslighet mot latex.
 • Används med försiktighet hos uttorkad patient då det hydrofila ytskiktet förutsätter förekomst av fukt i urinrörets slemhinnor.

Latex med ytbeläggning av silikon-elastomer

Latex är ett mjukt och följsamt gummimaterial som kan upprätthålla en lumen. Latex har även vävnadsretande egenskaper och för urinkatetrar krävs en ytbeläggning. Med biokompatibelt silikon-elastomer som ytbeläggning undviks de vävnadsretande faktorerna.

 • Liggetid upp till 12 veckor (se tillverkarens anvisning).
 • Är inte lämplig för patienter med överkänslighet mot latex.

Latex med ytbeläggning av PTFE (teflon)

Latex är ett mjukt och följsamt gummimaterial som kan upprätthålla en lumen. Latex har även vävnadsretande egenskaper och för urinkatetrar krävs en ytbeläggning. Med ytbeläggning av teflon minskar de vävnadsretande faktorerna.

 • Liggetid upp till 4 veckor (se tillverkarens anvisning)
 • Är inte lämplig för patienter med överkänslighet mot latex.

Plast

Katetrar av plast är vanligtvis tillverkade av PVC. Numera finns även PVC-fria då ämnet anses vara mindre lämpligt ur miljösynpunkt. Materialet är något styvt, används i katetrar avsedda för enstaka och intermittent kateterisering samt vissa hematurikatetrar. Många plastkatetrar är försedda med en ytbehandling för att göra den lättglidande och på så sätt kan separat gel avvaras vid användandet. Hydrofil beläggning skapar tillsammans med vätska låg friktion, medan andra katetrar är förpreparerade med gel.

 • Är inte lämplig för kvarliggande bruk.
 • Är lämplig för patienter med överkänslighet mot latex.

Katetrar med särskilda egenskaper

Tempkatetrar är specialkatetrar av silikon som är försedda med en sensor i tippen för avläsning av kroppstemperatur. Hematurikatetrar av latex eller plast är grova och försedda med stora hål för att kunna evakuera blodkoagler.

Ytbeläggning av hydrogel i kombination med en legering av ädelmetall har en galvanisk effekt som avser att minska risken för biofilm och därmed bakteriuri med risk att utvecklas till symtomgivande urinvägsinfektion. Biofilm är ett lager av mikroorganismer som "klistrar" sig fast på kateterns yta och som kan vara grogrund för bakterier. Läs mer om biofilm i texterna om kateterisering, man respektive kvinna.

Grovlek

Katetern bör vara tunn för att ha så liten påverkan som möjligt på urinrörets slemhinna, men tillräckligt grov för att ge god avrinning.

Grovleken för urinkatetrar anges i Charrière (Ch), vilket anger omkretsen i millimeter.

Ett standardiserat färgsystem anger kateterns grovlek [7]

Ch 06 = Ljusgrön Pediatriskt bruk
Ch 08 = Blå Pediatriskt bruk
Ch 10 = Svart Vanligtvis pediatriskt bruk

Standardgrovlek för vuxna [7]

Ch 12 = Vit Lättflytande urin
Ch 14 = Grön Lättflytande urin
Ch 16 = Orange Grumlig urin, vid blod i urin utan koagler
Ch 18 = Röd Mycket grumlig urin, sättes i samråd med läkare
Ch 20 = Gul Specialkateter
Ch 22 = Vinröd Specialkateter
Ch 24 = Lila Specialkateter

Längd

Längd på kateter anpassas till patientens kön och kroppskonstitution. Kvinnans urinrör är cirka 5 centimeter och mannens cirka 25 centimeter.

20-26 cm

För kvinnor och för pediatriskt bruk.

Kraftiga lår kan vara ett hinder för kort kateter då kopplingsstycket kan skava.

Tillgänglig i latex/hydrogel och silikon.

30-31 cm

Pediatriskt bruk (pojkar).

40-45 cm

Alltid till män, ibland till kvinnor.

Kateterspets

Nelatonspets

Namnet kommer från Nelatonkateter, vilket är en tappningskateter. Det är en kateter med rak och mjukt rundad spets med två hål för avrinning.

Tiemannspets

Namnet kommer från Tiemannkateter, som har en böjd, avsmalnande spets. Används vid svårighet att kateterisera främst män då katetern följer urinrörets rundning. Den som kateteriserar ska vara van och utföra kateteriseringen med försiktighet, eftersom en felvänd kateter kan orsaka skada.

Urinuppsamlingspåsar

I ett slutet system töms urinuppsamlingspåsen via bottenventilen på påsen (i toalett eller i urinflaska).

För uppegående patient används påse med kort slang. Nattetid kan denna öppnas och kopplas till en större påse med längre slang som placeras under urinblåsans nivå. Tömningsbar påse byts med cirka 1 veckas intervall samt vid behov. Se också tillverkarens anvisning.

I ett halvöppet system går urinuppsamlingspåsen inte att tömma utan byts när den är fylld.

Följ lokala anvisningar för produktval.

Kateterventil

En öppningsbar kateterventil på katetern kan användas när urin får lagras i urinblåsan. Ventilen öppnas för blåstömning och kan i öppet läge kopplas till urinuppsamlingspåse, exempelvis nattetid. Kateterventilen byts en gång/vecka samt vid behov.

Kateterklämma

Kateterklämma får inte placeras över kuffkanalen. Klämman kan användas på slangen till urinuppsamlingspåsen.

Kateterpropp

Kateterproppar är engångsmaterial och bör bytas efter varje användning. Använd kateterventil i första hand då det är mer hygieniskt.

Fixering

När en urinuppsamlingspåse används ska den fixeras med lämplig anordning så att tyngd och drag mot blåsbotten undviks.

Fixeringsanordningar finns som band och byxben för kort- eller långvarigt bruk. För att fixera kateterslangen finns även hudvänlig häfta som utformats speciellt för ändamålet.

Till toppen av sidan