• Du har valt: Skåne
Nefrostomi

Avlägsnande

Det är inte lämpligt att avlägsna nefrostomi inom hemsjukvården då det finns risk för exempelvis blödning eller annan komplikation när det är svårt att avlägsna nefrostomin. Kontakt med röntgen kan också behövas.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Rent absorberande underlägg.
 • Handdesinfektionsmedel.
 • Rena skyddshandskar.
 • Rena kompresser.
 • Eventuellt spruta med luerfattning.
 • Tryckförband.

Ansvarig läkare bör ta ställning till om antibiotikaprofylax ska ges i samband med avlägsnandet av nefrostomin.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Tänk på patientens integritet.
 3. Desinfektera händer och underarmar, gnid in tills det är torrt [12].
 4. Ta på rena skyddshandskar samt plastförkläde. Placera ett rent absorberande underlägg under nefrostomikatetern.
 5. Lossa förbandet runt nefrostomikatetern.
 6. Tvätta vid behov instickstället med en ren kompress fuktad med Natriumklorid 9mg/mL om inte annat ordinerats.
 7. Lösgör trådarna så att kringlan i njurbäckenet släpper. Det finns olika typer av katetrar och därav olika låsanordningar. Om trådarna inte lösgörs eller om man inte kan öppna låsanordningen finns det olika metoder hur man kan göra. Kontakta röntgenavdelningen eller - se lokala anvisningar.
 8. Dra långsamt ut nefrostomikatetern. Det kan behövas ett relativt kraftigt drag men du ska inte rycka. Beakta risken för blödning samt att njuren kan skadas vid för hårt drag.
 9. Täck instickstället med kompress samt absförband som fixeras. Patienten bör därefter ligga på sidan cirka 30 minuter. Läckage av urin från "instickskanalen" kan förekomma, men brukar ge sig inom de närmsta timmarna. Om patienten besväras kraftigt eller det inte alls går att dra ut slangen, kontakta ansvarig läkare så att hen kan ta ställning till om katetern behöver dras under genomlysning på röntgenavdelning.
 10. Förbandet över instickskanalen byts vid behov. Det bör vara ett skyddande bandage tills "instickskanalen" dragit ihop sig helt.
 11. Knyt ihop avfallspåsen och kassera.
 12. Ta av plastförklädet och skyddshandskar, desinfektera händer och underarmar.

Vid risk för läckage kan insticksstället täckas med förband under något dygn.

Lokala anvisningar om avlägsnande kan finnas.

Informera patienten om att det kan läcka urin via kanalen de första timmarna. Patienter som haft nefrostomikateter en lång tid, kan få ett läckage under några dagar. En tömbar dränagepåse kan då klistras över för att minska risken för hudirritation.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan