• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nefrostomi

Urinodling

Tänk på att inte ta urinodling från urinuppsamlingspåse. Urinodling bör tas både från urinblåsan och nefrostomin [6].

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Rena skyddshandskar.
 • Hygienunderlägg.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol.
 • Spruta med luerfattning, 5-10 mL.
 • Steril skyddspropp.
 • Rör för urinodling.

Gör så här:

 1. Informera patienten och säkerställ patientens integritet.
 2. Nefrostomikatetern bör vara avstängd cirka 30 minuter innan odlingen tas för att få färsk urin direkt från njuren. Använd trevägskranen eller sätt klämma på slangen till urinuppsamlingspåsen. Urinodling ska inte tas från urinuppsamlingspåse.  
 3. Ta på engångs plastförkläde.
 4. Desinfektera händer och underarmar, gnid in tills det är torrt [12].
 5. Ta på skyddshandskar.
 6. Placera hygienunderlägget under nefrostomikatetern.

Se eventuella provtagningsanvisningar från det analyserande laboratoriet.

Vid nefrostomikateter med trevägskran:

 1. Tvätta kranen med Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol. Låt lufttorka.
 2. Skruva av proppen och anslut 5-10 mL sprutan.
 3. Öppna trevägskranen.
 4. Aspirera urin och överför till urinodlingsröret [6].
 5. Sätt på ny skyddspropp på trevägskranen.
 6. Anslut en ren urinuppsamlingspåse.
 7. Kontrollera att urinflödet kommer igång.

Vid nefrostomikateter utan trevägskran:

 1. Tvätta kopplingen mellan nefrostomikateter och urinuppsamlingspåse med Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol. Låt lufttorka.
 2. Lossa urinuppsamlingspåsen.
 3. Tappa ut urinen i urinodlingsröret [6].
 4. Anslut en ren urinuppsamlingspåse.
 5. Kontrollera att urinflödet kommer igång.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan