• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nefrostomi

Spolning av nefrostomi

Spolning ska endast genomföras vid stopp och när urinen är så grumlig att det stoppar. Det kan även behöva spolas om det är blod eller blodkoagler i urinen som hindrar urinflödet. Blod i urinen är i sig ingen indikation för spolning. Lokala anvisningar kan förekomma. Vid lätt grumlig urin uppmanas patienten i första hand att dricka mera. Med tanke på att nefrostomikatetern ligger i njurbäckenet ska man vara försiktig vid spolning och endast använda små mängder.

Se lokala anvisningar angående spolning.

Material:

 • Engångs plastförkläde.
 • Handdesinfektionsmedel.
 • Rena skyddshandskar.
 • Steril natriumklorid 9 mg/mL.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol.
 • 10 mL steril spruta med luerfattning.
 • Hygienunderlägg.
 • Avfallspåse.
 • Eventuellt kopplingsstycke (förbindelseslang).
 • Eventuellt trevägskran.
 • Propp till eventuell trevägskran.

Gör så här:

 1. Informera patienten och tänk på patientens integritet.
 2. Ta fram det material som behövs. Lägg allt lätt åtkomligt på en rengjord och desinfekterad yta eller på ett rent underlägg.
 3. Arbeta aseptiskt.
 4. Ta på engångs plastförkläde.
 5. Desinfektera händer och underarmar, gnid in tills det är torrt [12].
 6. Ta på skyddshandskar.
 7. Placera hygienunderlägget under nefrostomikatetern.
 8. Desinfektera kopplingen mellan kopplingsstycke och kateter med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol. Låt lufttorka.
 9. Spola igenom katetern med 5-10 mL steril Natriumklorid 9 mg/mL och aspirera varsamt vid behov. Använd trevägskran eller spola direkt via luerlockkoppling på nefrostomin. Upprepa spolningen vid behov. Var försiktig vid spolningen, en del patienter får mycket ont när njurbäckenet spänns ut. Om inte hela mängden spolvätska som sprutats in kommer ut, behöver man ej vara orolig. Det är inga större mängder vätska och vanligen beror det på att vätskan/urinen rinner den anatomiskt vanliga vägen ned till urinblåsan.
 10. Observera att urinflödet kommer igång och notera färg och konsistens på urinen.
 11. Kopplingsstycket kan behöva bytas i samband med spolning. Läs mer om detta under indikationer och förberedelse.
 12. Sätt på en ny urinuppsamlingspåse.
 13. Knyt ihop avfallspåsen och kassera i soporna.
 14. Ta av engångs plastförkläde och skyddshandskar, desinfektera händer och underarmar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan