• Du har valt: Skåne
Nefrostomi

Komplikationer

Minskad urinmängd

Minskad urinmängd utan smärta kan bero på att patienten har druckit för lite vätska. Rekommendera patienten att öka vätskeintaget och kontrollera urinmängden de närmaste timmarna.

Stopp i katetern

Smärta över njuren och flanken i samband med minskad urinmängd kan betyda att det är stopp i katetern. Stopp i urinflödet i katetern kan bero på ”saltavlagringar” eller blod i urinen (vanligare då nefrostomin är nyinlagd). Kontrollera att katetern inte är knickad. Inspektera även under förbandet. Läs mer om spolning i texten om omläggning och skötsel.

Om stoppet inte kan hävas genom spolning och/eller inspolad vätska inte rinner tillbaka genom katetern måste kateterfunktionen kontrolleras på röntgenavdelningen.

Hudirritation

Smärta i huden eller kring insticksstället beror oftast på att katetern stramar. Korrigera detta genom att lämna lite rörelsemarginal, men håll katetern rak när den fästs på huden.

Rodnad, ömhet och svullnad på huden runt katetern kan vara tecken på infektion. Ta sårodling enligt ordination, ibland kan antibiotika behövas. Huden runt insticksstället behöver vid infektion rengöras oftare.

Följ lokala anvisningar för rengöring av insticksstället vid tecken på infektion.

Hudirritation kring katetern kan också behandlas genom att korrigera förbandstekniken, byta till annat förband eller använda hudskyddande produkter. Om hudirritationen beror på läckage så måste läckaget elimineras. Kontrollera att kopplingarna är ordentligt åtskruvade och att det inte finns knickbildning på katetern. Lägeskontroll på röntgen bör göras om läckaget inte kan elimineras.

Urinvägsinfektion

Grumlig eller illaluktande urin, eventuellt med påföljande feber och frossa kan vara tecken på urinvägsinfektion. Blodtillblandad urin kan också vara ett symtom. Ansvarig läkare ska då kontaktas. Urinodling ska alltid tas innan insättande av antibiotikabehandling och då både från nefrostomin samt urinblåsan eller KAD [15].

Lägesrubbning

Minskat eller upphört urinflöde via nefrostomin kan bero på att katetern har hamnat ur läge eller har börjat glida ut. Minskad urinmängd från nefrostomin kan även bero på att urinen rinner ner i urinblåsan. Kontakta ansvarig läkare för säkerställande av rätt läge.

Plötsligt uppträdande av kraftigt blodtillblandad urin är ofta ett tecken på att nefrostomikatetern åkt ut ur njuren. Lägeskontroll på röntgen är då nödvändig.

Om nefrostomikatetern åker ut, behöver en ny kateter sättas snarast. Kontakta patientansvarig läkare eller röntgenavdelningen. Om patienten är i hemmet ska hen så snart som möjligt kontakta sjukhuset. Kommer patienten till röntgen snabbt, helst inom 2 timmar, kan oftast den befintliga instickskanalen användas, annars behöver en ny inläggning göras. Redan efter någon timme börjar instickskanalen att dra ihop sig.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan