• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Bemötande i vård och omsorg

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv - Översikt

  Personer som bryter mot de rådande normerna i samhället riskerar att utsättas för negativt bemötande på grund av bristande kunskap och förståelse från omgivningen.

 • Medvetenhet och arbetssätt

  Många som arbetar inom vård och omsorg utgår ifrån att alla patienter är heterosexuella. Dessa heteronormativa antaganden kan leda till bristfällig kommunikation, vilket påverkar vårdkvaliteten.

 • Praktiska råd

  Nedan följer rekommendationer som intervjupersonerna [13,14] ville förmedla till vård- och omsorgspersonal och som berör attityder, osäkerhet och eventuella fördomar:

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv.

Till toppen av sidan