• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Arbetssätt och ansvar

Bemötande i vård och omsorg

Innehåll - Bemötande i vård och omsorg

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan