• Du har valt: Sörmland
Samverkan och kommunikation

Teamarbete och kommunikation

Innehåll

Visa innehåll som:
Teamarbete och kommunikation - Översikt

Modern sjukvård kräver att vi samarbetar som välfungerande team för att säkerställa en god patientsäkerhet.

Crew Resource Management - CRM

För att förbättra teamarbetet krävs att all personal och alla resurser användas optimalt.

Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation - SBAR

Det är sedan länge känt att en stor del av de misstag som sker inom hälso- och sjukvården är relaterade till brister i kommunikation.

Film om SBAR

Här kan du se en informationsfilm om SBAR. Den innehåller exempel på hur en dialog som bygger på SBAR kan minska risken för missförstånd och vårdskador.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om teamarbete och kommunikation.

Till toppen av sidan