• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Katetrar, sonder och drän

Subkutan kvarliggande kateter

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Subkutan kvarliggande kateter - Översikt

  Subkutan kvarliggande kateter är en tunn kateter som läggs in subkutant med syfte att minska antalet stick vid intermittenta injektioner och/eller vid kontinuerlig subkutan infusion.

 • Indikation och dokumentation

  En subkutan kvarliggande kateter läggs in för att administrera läkemedel och syftet är att minska obehaget med flera stick för patienten.

 • Förberedelser

  Använd alltid basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10). Förbered och ha all utrustning inom räckhåll.

 • Tillvägagångssätt

  Desinfektera händerna och ta på rena undersökningshandskar. Välj ut ställe där subkutan kvarliggande kateter ska placeras.

 • Byte och avlägsnande

  Byte av subkutan kvarliggande kateter rekommenderas var 7:e dag och vid behov. Vid byte av katetern växlas insticksstället för att hud och vävnad ska få vila.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om subkutan kvarliggande kateter.

Till toppen av sidan