• Du har valt: Sörmland
Subkutan kvarliggande kateter

Byte och avlägsnande

Byte av subkutan kvarliggande kateter rekommenderas var 7:e dag och vid behov. Vid byte av katetern växlas insticksstället för att hud och vävnad ska få vila.

Komplikationer

Den subkutana kvarliggande katetern byts direkt vid komplikationer som lokal rodnad, smärta och sveda.

Avlägsnande

Vid avlägsnande inspekteras insticksstället samt huden runt omkring. Dokumentera datum, tid, utseende samt signatur.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan