• Du har valt: Sörmland
Benmärgspunktion

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom benmärgspunktion. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Nämn en vanlig orsak till benmärgspunktion
Från vilken plats tas oftast provet?
Punktionen ska göras med aseptisk teknik men vilken steril nål ska användas?
Vilka provsvar ska vara klara innan benmärgspunktion?
Vilken annan förberedelse görs förutom desinfektion innan punktionen?
Vad bör patienten informeras om före provtagningen?
Vilken position bör patienten ha vid punktion i sternum?
Hur ska aspiratet tas omhand före analys?
Till toppen av sidan