• Du har valt: Sörmland
Lumbalpunktion

Lumbalpunktion - Översikt

Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling. Insticket görs vanligen mellan den tredje och fjärde ländkotan, alternativt mellan den fjärde och femte ländkotan.

Bild som visar lumbalpunktion
Lumbalpunktion görs vanligen mellan tredje och fjärde ländkotan, alternativt mellan fjärde och femte ländkotan.

Lumbalpunktion ordineras och utförs av läkare. Uppgifter om punktionen och patientens tillstånd dokumenteras i journalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan