• Du har valt: Sörmland
Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, kapillär provtagning - Översikt

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provmärkning stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt. Prov ska märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället [1].

Att tänka på vid provtagningen

Se lokala anvisningar från laboratoriet som ska utföra analysen angående provtagning och märkning av prov.

Kapillärprov används framför allt vid olika typer av patientnära tester där små blodvolymer behövs, till exempel för glukosanalys. Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den leder till varierande grad av hemolys och viss tillblandning av vävnadsvätska [1].

Se lokala anvisningar angående vilka analyser som kan utföras på kapillärprov

Regionala tillägg

På svårstuckna patienter eller patienter som av någon anledning inte bör utsättas för venprovtagning kan vissa analyser tas kapillärt, se analyserande laboratoriets provtagningsanvisningar angående vilka analyser som kan utföras på kapillärprov.

När större blodvolymer ska tas kapillärt till exempel i mikrorör, ska provtagaren ha fått praktisk utbildning i denna provtagningsteknik. Därför beskrivs denna teknik inte här.

Tillfällen då kapillärprovtagning ska undvikas

Undvik kapillärprovtagning

  • vid dålig perifer cirkulation, till exempel patienter i chock
  • vid perifera ödem
  • på ställen där det nyss tagits prov.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan