• Du har valt: Sörmland
Dödsfall och vård i livets slutskede

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Visa innehåll som:
Närstående, information och avsked

Om de närstående inte är närvarande vid dödsögonblicket ska de underrättas så snart som möjligt, oavsett om döden har inträffat på vårdenhet eller i särskilt eller ordinärt boende.

Omhändertagande av den döde

När ett dödsfall har fastställts ska all medicinsk behandling, exempelvis infusioner och syrgastillförsel, avslutas. Ta reda på om den avlidne har något implantat, till exempel en pacemaker.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan