• Du har valt: Sörmland

Boverket. Bostadsanpassningsbidraget - en handbok. Digital handbok om lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Information om de kommunala bidragen, bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. 

Läkemedelsverket. Regelverk för medicintekniska produkter. 2019 [uppdaterad 2023-04-11].

Myndigheten för delaktighet (MFD). MFD arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.

Socialstyrelsen Hjälpmedel. Socialstyrelsen har tagit över en rad publikationer sedan Hjälpmedelsinstitutet upphört och webbplatsen stängts. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Förskrivning av hjälpmedel. Stockholm; 2023.

Tema Hjälpmedel på 1177.se har faktagranskad information om olika hjälpmedel och om hur det går till att få ett hjälpmedel. Innehållet riktar sig till användare av hjälpmedel och är skrivet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare.

Till toppen av sidan