• Du har valt: Sörmland
Hud och sår

Trycksår

Innehåll

Visa innehåll som:
Trycksår - Översikt

Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv.

Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

Det finns många riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment beskrivna i litteraturen, dessa kan variera från person till person.

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras vid ankomst eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas i det egna hemmet.

Hudbedömning

En hudbedömning ska ske inom ett par timmar (men inte senare än 8 timmar) efter ankomst eller i början av en vårdperiod oavsett om patienten är på en vårdinrättning eller vårdas i det egna hemmet.

Åtgärder för att förebygga

Följande obligatoriska omvårdnadsåtgärder ska ingå i ett systematiskt arbete för att minska risk för trycksår i samband med vård:

Mäta för att veta

För den som drabbas innebär ett trycksår ett stort lidande och för samhället innebär det höga kostnader. I de allra flesta fall går det att förhindra att trycksår uppstår och därför räknas uppkomna trycksår som vårdskada.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om trycksår.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om trycksår.

Till toppen av sidan