• Du har valt: Sörmland
Läkemedelsbehandling

Transfusion av blodkomponenter

Innehåll

Visa innehåll som:
Transfusion av blodkomponenter - Översikt

Blodkomponenter framställs vid blodcentraler ur helblod från friska blodgivare eller direkt från givare via aferesteknik, det vill säga cellerna koncentreras genom centrifugeringsteknik under pågående tappning. Patienten undersöks för blodgruppsserologisk bestämning före transfusionen.

Beställning av undersökning

Inför transfusion utförs transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning, detta avser blodgruppering och/eller BAS-test eller MG-test.

Beställning av blodkomponent

Förenlighetsprövning görs inför transfusion av erytrocytkoncentrat. Märk provrör och remisser före provtagning och identitetskontroll. Läs mer om märkning och identitetskontroll i texten Beställning av undersökning.

Hållbarhetstider och lagring

Erytrocytkoncentrat förvaras i kyla +2o till +6oC i upp till sex veckor. Särskilt tillverkade erytrocyter kan även förvaras frysta under lång tid. Flytande plasma förvaras i kyla +2o till +6oC i upp till två veckor.

Transfusion och kontroller

Erytrocytkoncentrat liksom flytande och färskfryst plasma kopplas till transfusionsaggregat med 200 micron(µm)filter. Transfusionsaggregatets droppkammare och slang fylls enligt tillverkarens bruksanvisning.

Akuta åtgärder vid transfusionsreaktion

Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om transfusion av blodkomponenter.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom transfusion av blodkomponenter.

Till toppen av sidan