• Du har valt: Sörmland
Transfusion av blodkomponenter

Beställning av blodkomponent

Beställning av erytrocytkoncentrat

Förenlighetsprövning görs inför transfusion av erytrocytkoncentrat. Märk provrör och remisser före provtagning och identitetskontroll. Läs mer om märkning och identitetskontroll i texten Beställning av undersökning.

Vid beställning av erytrocytkoncentrat:

  • Kontrollera med blodcentralen angående giltighetstiden för analysen.
  • När BAS-test utförs görs enbart blodgruppskontroll och antikroppsscreening av mottagaren.

MG-test (mottagare-givare) är en förenlighetsprövning som krävs om blodmottagaren har irreguljära erytrocytantikroppar. Utvalda blodenheters erytrocyter testas mot blodmottagarens plasma (tidigare kallades detta korstest).

Beställning av erytrocytkoncentrat till patient med giltig BAS- eller MG-test görs på blodcentralens blodbeställningsblankett, per telefon eller digitalt. Giltig BAS-test innebär snabb blodutlämning. Om MG-test måste utföras tar det längre tid innan blodet är klart för utlämning.

Beställning av plasma och trombocyter

Beställning av plasma och trombocyter görs på blodcentralens remissblanketter, per telefon eller digitalt. Det finns inga krav på medföljande prov. Patienten ska vara blodgrupperad.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan