• Du har valt: Sörmland
Andningsvård

PEF-mätning

PEF - Peak Expiratory Flow

PEF kan mätas i många olika syften, vanligt förekommande är som utvärdering av läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i liter/minut [6,11-12,17,26].

Vid mätningen används en så kallad peak-flowmätare (PEF-mätare). Nytt engångsmunstycke  och filter används till varje patient. Mätutrustning ytdesinfekteras efter användning.

Exempel på PEF-mätare.

Mätning av PEF

 1. Kontrollera ordination eller vårdplan.
 2. Hämta utrustning. Använd nytt munstycke för varje patient.
 3. Handhygien.
 4. Förklara för patienten.
 5. Se till att peak-flowmätaren är nollställd.
 6. Sätt på ett pappers- eller plastmunstycke.
 7. Personen bör om möjligt sitta upp vid mätningen. Vid flera testomgångar är det viktigt att samma kroppsposition intas varje gång.
 8. Uppmana patienten att:
  • andas in så djupt som möjligt
  • sätta in munstycket i munnen
  • sluta tätt med läpparna
  • blåsa ut så kraftigt och snabbt som möjligt genom munnen.
 9. Avläs värdet på mätaren och nollställ den.
 10. Låt patienten upprepa mätningen ytterligare två gånger.
 11. Dokumentera det högst uppnådda värdet [6,11-12,17,26].

Om patienten är ordinerad inhalation av beta-2-stimulerare mäts PEF-värdet före och vanligen 15 minuter efter inhalationen. Då kan effekten av läkemedlet utvärderas [6,11-12,17,26]. Om annat luftrörsvidgande läkemedel än beta-2-stimulerare ska utvärderas bör eftermätning ske senare än 15 minuter. Observera att maximal effekt av vissa inhalationsläkemedel uppnås först efter 1-2 timmar. Det går också bra att mäta effekten av en inhalation med hjälp av en spirometer.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan