• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Stomi

Kostråd vid stomi

Generellt går det bra att fortsätta äta samma kost som innan en stomioperation. Var och en måste prova sig fram till vilka kostvanor som fungerar bäst. Det som händer efter operationen är att en tillfällig svullnad uppstår i området för stomin och i den tarmen där det finns en anastomos. Denna svullnad brukar vara cirka en månad efter operationen. För de patienter som har fått en tunntarmsstomi eller har en tunntarmsanastomos är det bra att undvika följande livsmedel under de första veckorna

 • frukthinnor från citrus och ananas
 • fruktskal och kärnor
 • kokos
 • torkad frukt
 • grovt rivna rotfrukter och kål
 • trådiga grönsaker
 • majs, ärtor och morötter
 • svamp
 • alla former av nötter och popcorn.

Ileostomiopererade förlorar mer vätska via tarminnehållet än innan operationen och de bör även salta extra på maten. En del kolostomiopererade kan i vissa situationer uppleva att gaser kan bli ett problem i sociala situationer. Vid besvär med gaser kan måltider med gasbildande födoämnen, exempelvis lök, kål och bönor planeras efter sociala aktiviteter.

För alla gäller att

 • äta långsamt, tugga väl och undvika att svälja luft
 • dricka rikligt då det är viktigt att kroppen får tillräckligt med vätska
 • äta allsidig kost och äta på regelbundna tider
 • kontakta stomiterapeut eller dietist vid problem.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan