• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  SIS Abonnemang

  SIS

  • Information om standarder hos SIS. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS);
  • SS-EN 285:2015+A1:2021. Sterilisering av medicintekniska produkter - Ångsterilisatorer - Stora autoklaver. 3. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2015.
  • SS-EN 556-1/AC:2006. Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERILE" - Del 1: Krav för medicinska produkter i sluten förpackning. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
  • SS-EN 868-2:2017. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 2: Steriliseringspapper - Krav och provningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN 868-3:2017. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 3: Papper för användning vid tillverkning av papperspåsar (enligt EN 868-4) och vid tillverkning av påsar och rullar (enligt EN 868-5) - Krav och provningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN 868-4:2017. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 4: Papperspåsar - Krav och provningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN 868-6:2017. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 6: Papper avsett för steriliseringsprocesser med låga temperaturer - Krav och provningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN 868-7:2017. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 7: Papper med fästmassa avsett för steriliseringsprocesser med låga tempereraturer. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN 868-8:2019. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 8: Återanvändbara steriliseringsbehållare för ångautoklaver som överensstämmer med EN 285 - Krav och provningsmetoder. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2019.
  • S-EN 868-9:2019. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 9: Nonwoven-material av polyolefiner utan beläggning - Krav och provningsmetoder. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2019.
  • SS-EN 868-10:2019. Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter avsedda för sterilisering i sluten förpackning - Del 10: Nonwoven-material av polyolefiner med fästmassa - Krav och provningsmetoder. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2019.
  • SS-EN ISO 11135:2014/A1:2019. Sterilisering av medicintekniska produkter - Etylenoxid - Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO 11135:2014). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
  • SS-EN ISO 11137-1:2015/A2:2019. Sterilisering av sjukvårdsprodukter - Strålning - Del 1: Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO 11137-1:2006/Amd 1:2013). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2015.
  • SS-EN ISO 11138-3:2017. Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer - Del 3: Biologiska indikatorer för steriliseringsprocesser med fuktig värme (ISO 11138-3:2006). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN ISO 11138-4:2017. Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer - Del 4: Biologiska indikatorer för steriliseringsprocesser med torr värme (ISO 11138-4:2006). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
  • SS-EN ISO 11138-5:2017. Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer - Del 5: Biologiska indikatorer för steriliseringsprocesser med lågtemperaturånga och formaldehyd (ISO 11138-5:2006). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
  • SS-EN ISO 11140-1:2014. Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska indikatorer - Del 1: Allmänna krav (ISO 11140-1:2014). 3. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
  • SS-EN ISO 11140-3:2009. Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska indikatorer - Del 3: Klass 2-indikatorsystem för Bowie and Dick ångpenetrationstest (ISO 11140-3:2007, inklusive Cor 1:2007). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN ISO 11607-1:2020. Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Del 1: Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem (ISO 11607-1:2019). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2019.
  • SS-EN ISO 11607-2:2020. Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Del 2: Valideringskrav på processer för formning, försegling och hopsättning (ISO 11607-2:2019). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2019.
  • SS-EN 13060:2014+A1:2018. Sterilisering av medicintekniska produkter - Små ångsterilisatorer. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
  • SIS-CEN ISO/TS 16775:2014. Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Guide för tillämpning av ISO 11607-1 och ISO 11607-2 (ISO/TS 16775:2014). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
  • SS-EN ISO 13485:2016/AC:2018. Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
  • SS-EN 14180:2014. Sterilisatorer för medicinskt bruk - Lågtemperatur ång- och formaldehyd sterilisatorer - Krav och provningsmetoder. 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2014.
  • SS-EN ISO 14937:2009. Sterilisering av medicintekniska produkter - Generella krav på steriliseringsmedium samt utveckling, utvärdering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO 14937:2009). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2009.
  • SS-EN ISO 25424:2019. Sterilisering av medicintekniska produkter - Lågtemperatur ång- och formaldehydsterilisatorer - Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av en steriliseringsprocess för medicintekniska produkter (ISO 25424:2018). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2018.
  • SS-EN ISO 17665-1:2006. Sterilisering av medicintekniska produkter - Fuktig värme - Del 1: Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO/TS 17665-1:2006, IDT). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2006.
  • SIS-CEN ISO/TS 17665-2:2009. Sterilisering av medicintekniska produkter - Fuktig värme - Del 2: Vägledning för tillämpning av ISO 17665-1 (ISO/TS 17665-2:2009). Stockholm: Swedish Standards institute (SIS); 2009.
  • SIS-ISO/TS 17665-3:2013. Sterilisering av medicintekniska produkter - Ångsterilisering - Del 3: Guide till produktfamiljer (ISO/TS 17665-3:2013, IDT). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2013.
  • SIS-TR 46:2014. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg. Svenska Institutet för Standarder (SIS); 2014.
  • SIS-TR 57:2020. Handbok för grundläggande rekommendationer för lager­hållning, hantering och transport av sterila medicinsktekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. Stockholm: Svenska institutet för standarder (SIS); 2020.
  Till toppen av sidan