• Du har valt: Sörmland
Herpesinfektioner, vård och behandling

Herpesinfektioner, vård och behandling - Översikt

Till gruppen herpesvirus hör bland annat

  • Herpes simplex virus, (HSV), typ 1 och 2
  • Varicella-zoster virus, (VZV)
  • Cytomegalovirus, (CMV)
  • Epstein-Barr virus, (EBV)

I vårdarbetet är det framför allt VZV och till viss del HSV som har störst betydelse för smittspridning.

Inom vård och omsorg sprids herpesgruppens virus främst som kontaktsmitta. Vattkoppor (varicella) sprids dessutom via luft och även vid generaliserad (vattkoppslik) bältros (herpes zoster) finns risk för luftburen smitta [1,2].

Varje patients smittsamhet måste bedömas individuellt, liksom vilka vårdåtgärder just den patienten behöver. Dokumentera detta i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan