• Du har valt: Sörmland
Infektioner och smittspridning

Infektioner i magtarmkanalen

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Infektioner i magtarmkanalen - Översikt

  Diarré och/eller kräkningar är vanliga symtom på infektion i magtarmkanalen, så kallad gastroenterit. Gastroenterit orsakas vanligen av virus eller bakterier och mer sällan av protozoer.

 • Provtagning och diagnostik

  Symtomen avgör handläggningen, därför ska man inte avvakta provsvar innan lämpliga vårdrutiner tillämpas. Tänk på att ett negativt provsvar inte alltid utesluter infektion.

 • Vårdrutiner

  I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten bär på en smitta eller inte.

 • Virusorsakad gastroenterit, inklusive vinterkräksjuka

  Virusorsakade infektioner i magtarmkanalen är ett betydande och troligen ökande problem inom vården. Utbrott orsakas framför allt av norovirus, men även andra virus förekommer.

 • Clostridioides difficile

  Clostridioides difficile är en sporbildande bakterie som kan orsaka mer eller mindre allvarliga diarrétillstånd när den normala balansen i tarmfloran rubbas.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom infektioner i magtarmkanalen.

Till toppen av sidan