• Du har valt: Sörmland
Infektioner i magtarmkanalen

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom infektioner i magtarmkanalen. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken bör vara den första åtgärden vid symtom som diarré och/eller kräkningar?
Vilken är den vanligaste bakteriella diarrésjukdomen i Europa?
Hur kan vårdpersonal förhindra smittspridning i samband med att patienter ska läggas in på sjukhus av olika orsaker?
Hur lång är inkubationstiden vid vinterkräksjuka?
Varför är gastroenterit orsakad av norovirus så smittsam?
Hur många fall med kräkningar och/eller diarré på en vårdenhet krävs för att räknas som ett utbrott?
Hur lång tid efter att kräkningar och/eller diarrér klingat av räknas patienten som smittfri?
Vad är kohortvård?
Till toppen av sidan