• Du har valt: Sörmland

References and regulations

  The content is based on proven experience, laws, regulations and national guidelines, and is supported by relevant scientific studies.

  The following references generally apply to the texts in the subject

  1. Socialstyrelsen. God hygienisk standard. Socialstyrelsen; 2020.
  2. Ransjö U, Åneman C. Smittspridning och skyddsåtgärder. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 64-84.
  3. WHO Guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009.
  4. SS-EN 14885:2018. Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel-Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2018.
  5. Rena händer räddar liv: material från Folkhälsomyndigheten och SKL. Folkhälsomyndigheten och SKL; 2017.
  6. Jörbeck H, Samuelson A. Blodburen smitta. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 254-276.
  7. Jörbeck H, Torell E. Personalinfektioner i Vården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 277-297.

  Regulations

  Till toppen av sidan