• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Bedömning enligt NEWS

Relaterad information

Utbildning, e-learning

Region Skåne. Utbildningsportalen: Svikt av vitala funktioner

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). PEWS - Swe-PEWS (Svensk Pediatric Early Warning Score) 

Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).  Webbutbildning i NEWS2.

NEWS2-material för utskrift finns på Löfs webbplats.

Royal Collage of Physicians.

Vårdhandboken

Bedömning enligt ABCDE

Till toppen av sidan